Nyheter

NLA övertar skaderegleringen

Nordic Loss adjusting har sedan 1 juni 2017 fått i uppdrag att hantera skaderegleringen av FABO:s forna bestånd från NRG Victory Reinsurance Ltd (NRG).

Läs mer...

Omläggning av datasystem

Från den 14 dec fram till årsskiftet genomför vi ett byte av IT-system Under tiden finns vi tillgängliga men utbetalningar kommer i möjligaste mån att skjutas till efter årsskiftet.

Läs mer...

Upphörande av nyteckning av försäkringar

Försäkrings AB Bostadsgaranti upphör från och med den 7 jan 2016 med nyteckning av försäkringar och säkerheter. För redan tecknade försäkringar och säkerheter fortgår verksamheten som vanligt.

Läs mer...

Columbia Insurance Company – ny ägare till Försäkrings AB Bostadsgaranti (FABO)

Avtalet om aktieöverlåtelse slutfördes den 19 november mellan det tidigare moderbolaget AB Bostadsgaranti och tillträdande aktieägaren Columbia Insurance Company efter Finansinspektionens godkännande. Columbia Insurance Company är ett helägt bolag inom Berkshire Hathaway-koncernen med säte i Omaha, Nebraska, USA. Läs mer om Berkshire Hathaway I och med ägarbytet avgår Kåre Eriksson efter nästan 15 år som VD […]

Läs mer...