Jonas Cederfalk slutar

Den 12 maj slutade Jonas Cederfalk som handläggare. Jonas skadeärenden övertas av Anders Rosqvist