NLA övertar skaderegleringen

Nordic Loss adjusting har sedan 1 juni 2017 fått i uppdrag att hantera skaderegleringen av FABO:s forna bestånd från NRG Victory Reinsurance Ltd (NRG).