Skadeanmälan\försäkringsvillkor

Försäkring tecknad hos Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti

Byggfelsförsäkring

Skada som omfattas av byggfelsförsäkring skall så snart som möjligt anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till Försäkrings AB Bostadsgaranti. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet.

Byggsäkerhet Entreprenadtid samt Färdigställandeskyddsförsäkring

Händelse som enligt försäkringsvillkoren kan medföra ersättning skall utan dröjsmål anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet.