Skadeanmälan\försäkringsvillkor – företag

Försäkring tecknad hos Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti

Byggfelsförsäkring / Byggförsäkring

Skada som omfattas av byggfelsförsäkring skall så snart som möjligt anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till Nordic Loss Adjusting AB. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet.

Fullgörandeskydd (Byggsäkerhet)

Händelse som enligt försäkringsvillkoren kan medföra ersättning skall utan dröjsmål anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till  Nordic Loss Adjusting AB. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet.

Färdigställandeskyddsförsäkring

Händelse som kan medföra försäkringsersättning skall utan dröjsmål anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till  Nordic Loss Adjusting AB.  Försäkringsvillkoren finns på baksidan av försäkringscertifikatet.

Detta gäller fullgörandeförsäkring utfärdad av Brim Byggindustriell Riskmanagement AB efter 2003-02-28 och där Försäkrings AB Bostadsgaranti är försäkringsgivare.