Bostadsrättsprojekt

På bostadsrättsområdet har vi under många år byggt upp ett stort kunnande genom vårt sakkunniga arbete i samband med granskning av ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Vi hjälper också till att öka kompentensen hos dem som handlägger bostadsrättsprojekt genom vår kursverksamhet.