Vanliga frågor om slutbesiktning vid tecknad försäkring

Vanliga frågor om Bostadsgarantis byggfelsförsäkring i samband med slutbesiktning för småhus

Slutbesiktning och val av besiktningsman avtalas mellan parterna i entreprenadkontraktet (ABS09). I Konsumenttjänstlagen 53-61§§ (SFS 2005:61) finns reglerat vad som gäller vid slutbesiktning och dess verkningar vid småhusentreprenader.

Försäkrings AB Bostadsgaranti har i sina villkor inget särskilt uttalat krav på den som ska utföra besiktningen, krav att delta vid besiktningen eller på annat sätt utföra egen ”försäkringsbesiktning”
Byggfelsförsäkringen gäller från godkänd slutbesiktning och 10 år framåt enligt villkoret och är inte knuten till person, utan följer fastigheten under hela försäkringstiden. Vid överlåtelse ska försäkringsbrevet därför överlämnas till nye ägaren.
Utförs ingen slutbesiktning, startar försäkringens löptid från tidpunkten då kontraktsarbetena avslutades (se försäkringsvillkoren punkt 3).

Avviker det faktiska slutbesiktningsdatumet från det som står i försäkringsbrevet ska man återkomma till Försäkrings AB Bostadsgaranti och anmäla det inom 6 månader från den godkända slutbesiktningen. Gör man inte det så är det slutbesiktningsdatumet och försäkringstiden som framgår av villkoret som gäller.

Försäkrings AB Bostadsgaranti kräver inte att ta emot det upprättade slutbesiktningsprotokollet. Det ska sparas av byggherren ihop med övriga bygghandlingar (se villkoren, punkt om Arkiveringsplikt).