Skadeanmälan\försäkringsvillkor

Försäkring tecknad hos Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti

Byggfelsförsäkring samt Byggförsäkring

Skada som omfattas av byggfelsförsäkring eller byggförsäkring skall så snart som möjligt anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till Sedgwick Sweden AB. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet.

Färdigställandeskyddsförsäkring

Händelse som enligt försäkringsvillkoren kan medföra ersättning skall utan dröjsmål anmälas på Blankett för skadeanmälan (se ”Relaterade filer”) till Sedgwick Sweden AB. För information om omfattningen hänvisas till de försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet.