Försäkringar för småhus

Vid nybyggnad av ett småhus ska det finnas en byggfelsförsäkring enligt lagen om byggfelsförsäkring (1993:320). En sådan försäkring krävs också i många fall för vissa bygglovspliktiga åtgärder som utförs på ett befintligt småhus.

Avtalar man med en näringsidkare om att utföra arbeten i samband med bygget ska det dessutom normalt finnas ett färdigställandeskydd för varje avtal. Färdigställandeskyddet kan vara en försäkring eller en bankgaranti.

Det är byggherren (husägaren) som svarar för att de obligatoriska försäkringarna finns innan bygget påbörjas. Byggnadsnämnden kontrollerar att försäkringarna tecknats.

Bostadsgaranti tecknar byggfelsförsäkring och byggsäkerhet (färdigställandeskydd). Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer om försäkringarna.

Konsumenttjänstlagen

År 2005 ändrades även konsumenttjänstlagen till att gälla vid alla småhusentreprenader. Marknadens parter har tagit fram nya standardkontrakt som bygger på konsumenttjänstlagens regler. Kontraktsbestämmelser och kontraktsformulär kan laddas ned under Dokument.