Nu har den kommit – Besiktningsmannaboken!

Både beställare och entreprenörer har länge framfört önskemål om en gemensam grund för småhusbesiktningar. Därför har denna handbok tagits fram i samarbete med några av Svenska Byggingenjörers Riksförbunds mest erfarna besiktningsmän samt med representanter för såväl byggherrar och beställare som entreprenörer. Målet har varit att på ett kortfattat men heltäckande sätt formulera grunder för besiktningar och fackmässighet i både entreprenadutförandet och i besiktningsutförandet.

De som medverkat vid framtagandet av boken är Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF), Gar-Bo Försäkring AB, och Försäkrings AB Bostadsgaranti