Styrelse

Ledamöter

AB Bostadsgaranti och Försäkrings AB Bostadsgaranti

Hans Wibom
Ordförande
Styrelseordförande i Foundation Administration Management
Född 1949. Ledamot sedan: 2008-10-23

Pether Fredholm
VD, John Svensson Byggnadsfirma AB
Född 1957. Ledamot sedan 2010-04-20.

Richard Reinius
Ämnesråd, Enheten för Statlig Bolagsförvaltning, Finansdepartementet
Född 1967. Ledamot sedan 2013-04-18.

Maurice Forslund
Departementssekreterare, bitr. affärsjurist.
Enheten för Statlig Bolagsförvaltning, Finansdepartementet.
Född 1982. Ledamot sedan 2013-04-18.

Bo Antoni
Född 1948. Ledamot sedan 2008-04-16.