Vår sammarbetspartner Brim har fått utmärkelsen Risk & Försäkring Insurance Awards 2013 i klassen årets försäkringsförmedlare sak.

”Brim Tar fram nya försäkringar för byggindustrin Brim har under 2012 stöttat banker och stora exportörer i Norden genom att placera
försäkringslösningar i London som avlastar risker i utvecklingsländer. Detta har medfört att banker och exportörer med stöd av dessa försäkringslösningar har kunnat bidra med finansieringen av olika projekt över en längre tidsperiod.

Brim har även lanserat en ny lösning för insats- och förskottsgarantiförsäkringar i samband med bildandet av bostadsrättsföreningar. Bolaget har också vidareutvecklat sina försäkringslösningar för byggindustrin avseende företagsförsäkringar och entreprenadgarantier.

Genom olika projektförsäkringar har Brim förenklat processerna och reducerat försäkringskostnaderna i samband med uppförandet av bland annat nationalarenan Friends Arena.

Under 2012 har omsättningen ökat med cirka 50 procent. Tillväxten har skett organiskt och
är i huvudsak relaterat till området Kredit- och Politisk risk. Under året har bolaget öppnat
kontor i Oslo och Helsingfors”